Pressmeddelande

 

 

Höörs Föreningsallians ekonomisk förening kommer enligt beslut av föreningens årsstämma att lägga ner all verksamhet från och med årsskiftet 2020/21, då driftavtal med Höörs kommun löper ut.

 

Höörs Föreningsallians som under 12 år skött drift och underhåll av idrottsplatser har ingen ny överenskommelse/avtal om skötsel med Höörs kommun från 2021. Höörs Föreningsallians  årsstämma konstaterar att de två senaste årens samarbete med Höörs kommun inte varit direkt problemfri. Utdragen process innan nuvarande avtal tecknades, där föreningens personal fick varslas och  förhandlingar om uppsägningar hann inledas, innan avtalet tecknades. Direkt efter avtalets tecknats gjorde Höörs kommun en egen avtalstolkning vilket utgjorde start på en konflikt där Föreningen i maj 2019 var på obestånd då Höörs kommun ej betalade för utfört arbete.

 HFA påkallade via skrivelse 15 november 2019 till Höörs kommun behov av att få till ett nytt avtal på plats, senast till vår årsstämma februari 2020. Vi fick eftersöka svar och efter mer än 1 månad informerades vi om att tidigast till juni 2020 kan ett avtal finnas på plats. Vi har också fått till oss att Höörs kommun anser sig kunna utföra arbetet till en lägre kostnad.

Utan avtal saknas möjlighet att ersätta pensionsavgångar. Utan avtal saknas möjlighet att kunna investera och ersätta uttjänta gräsvårdsmaskiner. Utan avtal ingen framtid. 

 Sammantaget ser årsstämman inte att det finns förutsättning ett fortsatt samarbete med Höörs kommun och/eller delta i process med framtagande av ett nytt avtal kring drift av idrotts-anläggningar.

 Höörs Föreningsallians ekonomisk förening kommer enligt beslut av föreningens årsstämma att lägga ner all verksamhet från och med årsskiftet 2020/21, då driftavtal med Höörs kommun löper ut.

Höörs Föreningsallians ska under 2020 fullgöra åtaganden enligt ingångna avtal och verka för medlemsföreningarna i enlighet med vår verksamhetsidé. Övriga arrangemang såsom skyltsöndag/julmarknad, Allsångskvällar mm genomförs utan Höörs Föreningsallians medverkan framöver.   

 

Bengt Nordén