ELDSJÄLS STIPENDIET

  

 

Eldsjäls stipendiet 2016 Ulf WallinEldsjäls stipendiet 2016

 

 

Bakgrund

Höörs föreningsallians (HFA) bildas 2007 och tanken är att genom samverkan mellan föreningar, kommun och näringslivet ge föreningslivet bästa möjliga förutsättningar.  HFA är en ekonomisk förening som ägs av föreningar inom idrott och friluftsliv i Höör kommun. Några av HFA´s ändamål är att underlätta medlemsföreningarnas vardag genom att erbjuda ekonomiskt fördelaktiga lösningar för medlemmarnas administrationsbehov samt synliggöra och öka förståelse om föreningslivets samhällsnytta samt dess värde och mervärde. Driva utvecklingsprojekt inom idrott och friluftsliv.

 

Syfte

Syftet med stipendiet är att synliggöra våra eldsjälar som uppmuntrar och inspirerar barn och ungdomar till att börja röra på sig och/eller leva ett hälsosammare liv. Stipendiet ska göra det möjligt för eldsjälen att utveckla sin talang, ledaregenskap, ett projekt eller förverkliga en ide.

 

 Huvudman

 Stipendiets huvudman är styrelsen i HFA.

 

 Storlek och utformning

Stipendiets storlek är på 5 000 kr. och kan delas eller utgå. Stipendiaten skall göra en kort presentation om sig själva och ev. den föreningen de företräder i samband med utdelandet. Stipendiet kan endast fås en gång.

 

 Utdelning

Stipendiet utdelas en gång om året i samband med HFAs årsmöte. Utdelare är i första han den nyvalda ordförande eller någon ur styrelsen.

 

 Nominering av kandidater

Nomineringen skall inkludera en motivering till varför föreslagen kandidat bör få stipendiet. Kandidaten måste vara folkbokförd i Höörs kommun. Skriftlig nominering till stipendiet skall vara HFA tillhanda senast den 31december varje år. Behandlingen av kandidater sker konfidentiellt av en jury bestående av styrelsen i HFA. Ansökan skickas till HFA, Box 69, 243 22  Höör eller lämnas på kontoret, Kullagatan 6 i Höör.

 

 Ändring av stipendiets statuter

Ändring av dessa statuter kan ske årligen senast 31 december och träder i kraft efter näst kommande årsmötet. Beslut om ändring skall vara enhälligt av en fulltalig styrelse. Om tvekan föreligger rörande tolkning av statuterna äger styrelsen rätt att fatta ett enhälligt beslut om detta.

 

 

 

Statuterna faställt av Styrelsen i HFA 2013 - 09 -10