Administration

  • Rådgivning
  • Ansökningar om projektmedel
  • Arrangemang
  • Utbildningar
  • Övrig administration

 

Vi hjälper er med projektansökningar, utveckla ideér och ansöka om medel. 

Kontakt:

Anders Löfvall, anders.lofvall@h-fa.se, mobil 0706-951094
Gunilla Olsson, gunilla.olsson@h-fa.se
Miriam Ekdahl, miriam.ekdahl@h-fa.se


Höörs Föreningsallians har framgångsrikt hjälpt medlemsföreningar (såsom Höörs IS, Höörs Skateförening och Höörs Brukshundsklubb) 
att söka och få beviljat ekonomiska medel från bl.a Skåneidrotten, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Allmänna Arvsfonden och Crafoordska stiftelsen.

Vi har också sökt och fått beviljat medel för Föreningsalliansens egna projekt, t ex från Leader Mittskåne (fritidsfestivalen och vandringsprojektet) och Region Skånes folkhälsoenhet (projekt Jämlik Hälsa för funktionshindrade och Hälsovecka) i samarbete med Höörs kommun.


Riksidrottsförbundet
 informerar på sin hemsida om olika fonder och stiftelser som föreningar kan söka bidrag från.