Vilka är vi?

Höörs Föreningsallians är en ekonomisk förening som ägs av 20 ideella föreningar inom idrott, kultur och friluftsliv i Höör.
Medlemskap i Föreningsalliansen kostar 2.000 kr i engångsavgift.


Vad gör vi?

  • Underlättar medlemsföreningarnas vardag genom att utföra vaktmästar- och administrativa tjänster.
  • Drift av idrottsanläggningar.
  • Grönyteskötsel och snöröjning till privata företag.
  • Driver utvecklingsprojekt inom idrott, friluftsliv och turism.
  • Anordnar utbildningar för föreningarna.
  • Synliggöra föreningslivets samhällsnytta.
  • Stimulerar medlemsföreningarna till samverkan sinsemellan
  • Hushållsnära tjänster till privatpersoner.